• בדיקה של רשימה
  • חגיעגדחשד
  • ילדחיגלשיחילשחגדליחדיגלידגלשחגדילשיגלשיגד חגחכ חכחכ כחכחחכ
  • אני אוהבת לדבר על איכויות ההתמקדות, כי בעיני,
  • אחד הדברים המשמעותיים שעומדים בבסיס ההתמקדות ומייחד אותה מהרבה דברים אחרים (שיטות טיפול,
  • גישות התפתחות אישית, תורות שעוסקות במה שבין אדם לחברו, לילדיו, לבני זוגו)
  • הוא שההתמקדות, לדידי, היא קודם כל אודות האיך, ורק אחר כך אודות המה.

בדיקה של לינק

בדיקה של ציטוט יורת ארוך לראות איך הוא יושב