על האיך ועל המה בהתמקדות

על האיכויות המורגשות של התמקדות, ושל יחסים

לקריאה >>

מעבדות לחירות (טסט)

על שינויים, תהליכים ועל גורם הזמן – בעיני ההתמקדות

לקריאה >>